Wellpark

Nummer: 9668556 | Type: Bulkcarrier
Eigenaar: | Bouwjaar: 2014

Nationaliteit: Engeland
Thuishaven: London
Lengte (m): 180
Breedte (m): 30
Cascowerf: Oshima Shipbuilding Co
Cascoplaats: Saikai
Cascoland: Japan
Afbouwwerf: Oshima Shipbuilding Co
Afbouwplaats: Saikai
Afbouwland: Japan

Foto's


Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13540 | Foto bestellen »
Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13541 | Foto bestellen »
Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13542 | Foto bestellen »
Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13543 | Foto bestellen »
Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13544 | Foto bestellen »
Datum: 21-03-2020 | Plaats: Maassluis (Nederland)

Datum: 21-03-2020 Plaats: Maassluis (Nederland) | NR: 13545 | Foto bestellen »


« Ga terug